מחקרים קליניים

מאגר מחקרים קליניים בתחום סרטן הריאה

מאגר מחקרים קליניים זה הינו מאגר מונגש ראשון מסוגו בישראל שמרכז מחקרים קליניים המתבצעים בארץ ועוסקים בתחום סרטן הריאה בלבד. מוזמנים לחפש מחקר קליני לפי מילות מפתח, או בלחיצה על סוג סרטן הריאה, או השינוי הגנטי בסרטן הריאה. לאחר הבחירה, גללו מטה לצפייה בתוצאות.

סינון לפי
סוג סרטן הריאה

סינון לפי
שינוי גנטי / מוטציה

מס׳ המחקר:

61186372NSC3002

שם המחקר:

מחקר שלב 3, אמיבנטמאב ולזרטיניב בשילוב כימותרפיה בסרטן ריאה תאים שאינם קטנים, מתקדם מקומית או גרורתי עם מוטציית EGFR לאחר כישלון טיפולי באוסימרטיניב

תרופה נבדקת

אמיבנטמאב (Amivantamab)

לזרטיניב (Lazertinib)

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

3, מגייס

מס׳ המחקר:

MK7684A-007

שם המחקר:

מחקר שלב 3, MK-7684A בשילוב עם כימותרפיה לעומת פמברוליזומאב בשילוב עם כימותרפיה, כטיפול קו ראשון לסרטן ריאה גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים

תרופה נבדקת

MK-7684A

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים, ADENOCARCINOMA אדנוקרצינומה, SQUAMOUS CELL CARCINOMA קשקשי, LARGE CELL CARCINOMA תאים גדולים

פאזה וסטטוס:

3, מגייס

מס׳ המחקר:

3475-B99

שם המחקר:

מחקר שלב 2 להערכת היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב בשילוב עם חומרים ניסיוניים ועם כימותראפיה כטיפול קו ראשון למשתתפים עם סרטן ריאה תאים קטנים, בשלב מפושט (KEYNOTE-B99)

תרופה נבדקת

Pembrolizumab

Lenvatinib

MK4830

MK5890

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

SCLC תאים קטנים

פאזה וסטטוס:

2, מגייס

מס׳ המחקר:

7684A-008

שם המחקר:

מחקר שלב 3, MK-7684A בשילוב כימותראפיה, ולאחר מכן MK-7684A לעומת אטזוליזומאב בשילוב כימותראפיה, ולאחר מכן אטזוליזומאב כטיפול קו ראשון במשתתפים עם סרטן ריאה תאים קטנים, בשלב מפושט

תרופה נבדקת

MK7684A

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

SCLC תאים קטנים

פאזה וסטטוס:

3, מגייס

מס׳ המחקר:

7339-013

שם המחקר:

מחקר שלב 3, פמברוליזומאב בשילוב כימותרפיה וקרינה, ולאחר מכן פמברוליזומאב, עם או בלי אולפריב (MK-7339)בסרטן ריאה תאים קטנים במחלה מוגבלת שלא טופלו

תרופה נבדקת

Pembrolizumab

Olaparib

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

SCLC תאים קטנים

פאזה וסטטוס:

3, מגייס

מס׳ המחקר:

3475-B98

שם המחקר:

מחקר שלב 1b/2 להערכת היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב בשילוב עם חומרים ניסיוניים לטיפול בסרטן ריאה תאים קטנים, בשלב מפושט, העמיד לטיפול נגד PD-1/PD-L1, הזקוקים לטיפול קו שני (KEYNOTE-B98)

תרופה נבדקת

Lenvatinib

Pembrolizumab

Quavonlimab

MK4280A

MK4830

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

SCLC תאים קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס

מס׳ המחקר:

NCT04816214

שם המחקר:

מחקר פאזה 3 להערכת קפמטיניב (capmatinib) בשילוב עם אוסימרטיניב (osimertinib) לטיפול בחולי סרטן ריאה תאים לא קטנים (NSCLC) במהלך טיפול קודם במעכב EGFR ונושאים אמפליפיקציה של הגן MET

תרופה נבדקת

קפמטיניב

CAPMATINIB

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס;3

מס׳ המחקר:

NCT04642469

שם המחקר:

מחקר פאזה 3 לקביעת יעילות דורבלומאב בסרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים, שלבי מחלה II-III, לאחר טיפול שמטרתו ריפוי (MERMAID-2)

תרופה נבדקת

דורבלומאב DURVALUMAB

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס; 3

מס׳ המחקר:

NCT04765059

שם המחקר:

מחקר להערכת כימותרפיה ואוסימרטיניב לעומת כימותרפיה ופלצבו בחולים עם סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים (COMPEL)

תרופה נבדקת

אוסימרטיניב OSIMERTINIB

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס; 2

מס׳ המחקר:

MK7684A-002

שם המחקר:

השוואת היעילות והבטיחות של MK-7684A או של MK-7684A בשילוב עם דוסטאקסל לעומת הטיפול בדוסטאקסל, במשתתפים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים, שמחלתם התקדמה לאחר טיפול כימותרפי משולב הכולל פלטינום וכן לאחר אימונותרפיה

תרופה נבדקת

MK-7684A

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים, ADENOCARCINOMA אדנוקרצינומה, SQUAMOUS CELL CARCINOMA קשקשי

פאזה וסטטוס:

2; מגייס

מס׳ המחקר:

61186372NSC3001

שם המחקר:

מחקר שלב 3 אקראי, גלוי תווית, על הטיפול המשולב באמיוונטאמאב ובקרבופלטין-פמטרקסד בהשוואה לקרבופלטין-פמטרקסד במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים עם מוטציות החדרה באקסון 20 של EGFR, מתקדם מקומית או גרורתי

תרופה נבדקת

אמיוונטמאב (Amivantamab)

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס, 3

מס׳ המחקר:

73841937NSC3003

שם המחקר:

מחקר המשולב אמיוונטמאב (Amivantamab) ובלזרטיניב (Lazertinib) לעומת אוסימרטיניב (Osimertinib) לעומת לזרטיניב כטיפול קו ראשון למטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים, מתקדם מקומית או גרורתי, עם מוטציה ב-EGFR

תרופה נבדקת

אמיוונטמאב (Amivantamab)

לזרטיניב (Lazertinib)

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס, 3

מס׳ המחקר:

NCT03833154

שם המחקר:

דורבאלומאב עם Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) לעומת פלצבו עם SBRT בחולי סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים, לא נתיחים, בשלבי מחלה I-II , ללא מעורבות בלוטות לימפה (PACIFIC-4) (T1 to T3N0M0)

תרופה נבדקת

דורבלומאב DURVALUMAB

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס;3

מס׳ המחקר:

NCT04385368

שם המחקר:

דורבאלומאב עם כימותרפיה לעומת פלצבו עם כימותרפיה בחולי סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים, נתיחים, בשלבי מחלה II-III עם שארית מחלה (MRD+) לאחר ניתוח (MERMAID-1)

תרופה נבדקת

דורבלומאב DURVALUMAB

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס;3

מס׳ המחקר:

NCT04351555

שם המחקר:

אוסימרטיניב (דור שלישי TKI), או אוסימרטיניב עם כימותרפיה מול כימותרפיה בלבד כטיפול נאו-אדג'ובנטי בחולי סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים, NSCLC בשלב II – IIIB עם מוטציה ב (NeoADAURA) EGFR

תרופה נבדקת

אוסימרטיניב OSIMERTINIB

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

3;מגייס

מס׳ המחקר:

SKYSCRAPER03

שם המחקר:

הערכת אטזוליזומאב וטירגולומאב בהשוואה לדורבלומאב בחולי סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים מתקדם מקומי בלתי ניתן לכריתה בשלב III, שמחלתם לא התקדמה לאחר כימותרפיה מבוססת פלטינום בשילוב עם טיפול קרינה

תרופה נבדקת

Atezolizumab

Tiragolumab

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס;3

מס׳ המחקר:

ALINA

שם המחקר:

אלקטיניב כטיפול משלים לעומת טיפול משלים בכימותרפיה מבוססת פלטינום בחולי סרטן ריאה מוקדם חיובי ל-ALK בשלב IB (גידולים של 4 סמ או יותר) עד שלב IIIA אשר לאחר הסרה מלאה של הגידול

תרופה נבדקת

Alectinib

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס;3

מס׳ המחקר:

MORPHEUS-LUNG

שם המחקר:

מחקר מטרייה שלב 1ב'/2 גלוי-תווית, רב-מרכזי, אקראי, להערכת היעילות והבטיחות של שילובי טיפולים מבוססי-אימונותרפיה מרובים במטופלים עם סרטן ריאה גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (MORPHEUS-LUNG)

תרופה נבדקת

שלב 1 - Atezolizumab

Ipatasertib

Bevacuzimab

radiation

שלב 2 - Atezolizumab

Linagliptin

Docetaxel

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס;1b/2

מס׳ המחקר:

NCT04667234

שם המחקר:

סוטורסיב לסרטן מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC עם מוטציה מסוג KRAS G12C

תרופה נבדקת

סוטורסיב Sotorasib

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

מגייס

מס׳ המחקר:

TAK-788-3001

שם המחקר:

מובוסרטיניב כקו טיפול ראשון לעומת כימותרפיה מבוססת פלטינום לחולי סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC עם מוטציה מסוג EGFR Exon 20 Insertion

תרופה נבדקת

מובוסרטיניב TAK-788

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

ADENOCARCINOMA אדנוקרצינומה

פאזה וסטטוס:

3; מגייס

מס׳ המחקר:

3475-U01

שם המחקר:

מחקר תרופות נסיוניות בשילוב עם פמברוליזומאב (קיטרודה) בלבד או לחילופין בשילוב עם פמברוליזומאב וכימותרפיה, במטופלים עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC בשלב מתקדם

תרופה נבדקת

פמברליזומאב PEMBRELISUMAB

ויבוסטולימאב Vibostolimab

MK-4830, anti ILT4 receptor

Anti-CD27 Agonist MK-5890

לאיזה סוג ושלב המחקר מיועד?

NSCLC תאים לא קטנים

פאזה וסטטוס:

2; מגייס

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן